AGOSTO-NOVIEMBRE:

 

INGLÉS                        
BASIC  I A1                        
grupo   1   09:00 - 13:00   sá   44 hrs   26 ago - 11 nov       
BASIC  II A2                        
grupo   1   09:00 - 13:00   sá   44 hrs   26 ago - 11 nov       
PRE-INTERMEDIATE B1                    
grupo   1   09:00 - 13:00   sá   44 hrs   26 ago - 11 nov       
INTERMEDIATE B1-2                      
grupo   1   09:00 - 13:00   sá   44 hrs   26 ago - 11 nov       
HIGH INTERMEDIATE B2                    
grupo   1   09:00 - 13:00   sá   44 hrs   26 ago - 11 nov       
ADVANCED C1                      
grupo   1   09:00 - 13:00   sá   44 hrs   26 ago - 11 nov       
                           
ORAL AND WRITTEN PRODUCTION  Workshop (Practice and improve your use of English)        
Requisito de ingreso: Mínimo 500 puntos, examen TOEFL ó nivel B2 MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)    
grupo   1   09:00 - 13:00   sá   44 hrs   26 ago - 11 nov       
                           
ENGLISH TEST PREPARATION COURSES                
Requisito de ingreso para cualquiera de estos cursos: Mínimo 500 puntos, examen TOEFL ó nivel B2 MCER       
IELTS (International English Language Testing System)            
grupo   1   09:00 - 13:00   sá   44 hrs   26 ago - 11 nov       
BULATS (Business Language Testing Service)               
grupo   1   09:00 - 13:00   sá   44 hrs   26 ago - 11 nov       
TOEFL iBT(Internet Test Version / Examen para requisitos internacionales)          
grupo   1   09:00 - 13:00   sá   44 hrs.   26 ago - 11 nov